Voor wie? - Arjan van Emmerik

Voor wie is osteopathie geschikt?

Volwassenen    |    Ouderen    |    Kinderen

Volwassenen

Vanuit de osteopatische zienswijze wordt niet zozeer de ziekte behandeld, maar wordt er gewerkt aan de bewegingsbeperking van die weefsels die betrokken zijn bij het ontstaan, of het in stand houden van de klacht.
Dit kan dus een bot, gewricht, orgaan of bindweefsel zijn of ook meerdere structuren.
Juist omdat de osteopathie het lichaam als een geheel ziet en klachten in een breed perspectief plaatst kan de osteopathie soms oplossingen bieden waar dat bij andere therapieën niet lukt.
De osteopathie is dan ook zeer geschikt voor mensen met chronische klachten of klachten die medisch moeilijk te verklaren zijn.

Of osteopathie een genezend effect kan hebben bij een bepaalde klacht is dus onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • Zijn er weefsels in het lichaam met verminderde bewegelijkheid die de klachten veroorzaken, of daar verband mee houden.
 • Is deze verminderde beweeglijkheid volledig of gedeeltelijk te herstellen of is het weefsel zodanig aangetast dat geen herstel meer mogelijk is.
 • Hoe groot is de kracht van het herstellend vermogen van de patient (vitaliteit) en is hij of zij ook zelf bereid een bijdrage te leveren aan dat herstel, door bijvoorbeeld voeding- of leefgewoontes te veranderen.


Pas na een gedegen osteopatisch onderzoek is duidelijk in welke mate osteopathie kan helpen en hoe de aard van de behandeling zal zijn.

VOORBEELDEN VAN KLACHTEN:

 • Pijn en of stijfheid in rug, nek, schouder, heup of andere gewrichten
 • Tenniselleboog
 • RSI
 • Bekkeninstabiliteit
 • Sportblessures
 • Whiplash syndroom en andere post traumatische klachten
 • Verschillende hoofdpijnen migraine, spanningshoofdpijn, duizeligheid
 • Incontinentie problemen
 • Maag of darm klachten, obstipatie, maagpijn, diarree, spastische darm
 • Klachten na buik operaties, littekens, verklevingen
 • Algemene medisch onverklaarbare klachten, "daar moet u maar mee leren leven"
 • Herhaaldelijk terug komende klachten