Osteopathie - Arjan van Emmerik

Chronische rugpijn, uitstralende pijn, hoofdpijn of migraine?

Wat is osteopathie?

Osteopathie

Chronische rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, hoofdpijn, migraine, slechte darmwerking, buikpijn.
Veel mensen leven met dit soort klachten die niet makkelijk te behandelen zijn.
In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar vaak kunnen die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt.

In zo'n geval kan een osteopaat worden geraadpleegd.
Evenals bij kinderen en baby`s met allerlei klachten, denkende aan huilbaby`s, eet- en drinkproblemen, keel- neus- oorproblemen.
Osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is.
Dat ons lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden.
En dat ons lichaam een natuurlijk vermogen heeft om storingen te verhelpen.

Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij de oorzaak aantreft.

Osteopathie is een manuele geneeskunde, dat wil zeggen dat een osteopaat bij de behandeling alleen de handen gebruikt.
Apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas.
De behandeling stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
En dat werkt vaak verrassend, zo leert de praktijk.

Osteopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden, osteon wat weefsel betekent en pathos wat lijden of emotie betekent.

Het grote uitgangspunt van osteopathie is Panta Rhei, alles wat leeft stroomt.
Het leven drukt zich uit in stroming en stroming drukt zich uit in beweging.
Waar beweging verminderd wordt zal ook de functie verminderen, hierdoor kan ziekte ontstaan.
De osteopaat probeert dit bewegingsverlies te herstellen.
Overige uitgangspunten van osteopathie zijn: de mens is een functionele eenheid, alle systemen beïnvloeden elkaar.
En de mens bezit een zelfherstellend vermogen, dat wil zeggen de mogelijkheid om zichzelf te genezen.

Schematisch onderscheidt de osteopaat drie verschillende bewegingssystemen waarin bewuste en onbewuste bewegingen plaats vinden.

Het parietale systeem: het bewegingsapparaat met botten, spieren en gewrichten;

Het viscerale systeem: de inwendige organen met hun ophangsysteem, hun bloedvaten, lymfevaten en zenuwen;

Het cranio-sacrale systeem: de schedelbotten, het wervelkanaal, het heiligbeen, het ruggenmergvlies, hersenvlies en hersenvochtcirculatie.
 
Deze drie systemen zorgen ervoor het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een systeem niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels.

Wilt u meer informatie, bezoek dan de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).