Consult - Arjan van Emmerik

De osteopaat nodigt uw lichaam uit zichzelf te genezen.

Consult


Een eerste consult start ik altijd met een vraaggesprek.
Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Na afloop van het totale onderzoek zal ik uitleggen wat er, volgens mij, met u aan de hand is en mededelen of behandeling nuttig en bovenal veilig is.

Wanneer een osteopatische aanpak is geïndiceerd zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling.
Met verschillende technieken tracht ik de verminderde beweeglijkheid van weefsels weer mobiel te maken om uw lichaam opnieuw in balans te brengen.
Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans krijgen om met zijn zelf genezend vermogen het probleem zelf op te lossen.
De osteopaat geneest niet, dat doet u zelf.
De osteopaat nodigt uw lichaam uit zichzelf te genezen, door verminderingen van beweging op te heffen. Het is mogelijk dat er na de behandeling, in eerste instantie, een verergering van klachten optreedt. Het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat soms niet zonder protest.

Na vier tot vijf behandelingen moet er verbetering zijn, zo niet, dan wordt in overleg met u besloten de osteopatische behandeling te staken en samen te zoeken naar een andere behandelvorm.
Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op laten wachten en zullen er dus meerdere behandelingen nodig zijn.
Het totale aantal behandelingen dat nodig is zal per patiënt en per klacht verschillen.
De periode tussen de behandelingen kan variëren van één week tot twee maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.
Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken.

Klachten of blessures zijn vrijwel altijd een optelsom van factoren. De osteopaat heeft een unieke kijk op het ontstaan van klachten en blessures.

Vaak kan de osteopaat aan de aanpassingen van het lichaam merken dat er zich klachten aan het ontwikkelen zijn.
Hier zal de osteopaat direct op ingrijpen om die klachten waar mogelijk te voorkomen.

Het loont zich om zoveel mogelijk van deze factoren preventief te behandelen, om klachten te voorkomen.

Ook loont het zich om, wanneer je merkt dat klachten zich aan het ontwikkelen zijn, een paar keer per jaar "als een soort onderhoud" bij de osteopaat langs te gaan. Dit om de echte klachten voor te blijven. Vaak zijn dan zo'n twee behandelingen voldoende.

Samenwerking met reguliere geneeskunde is een belangrijke pijler binnen de osteopathie.
Bij klachten met een onderliggende medische pathologie wordt de patiënt naar de eigen arts verwezen.